Del 2: ”To does” när allt känns kaos.

Djupandas. 

Sätt dig, lägg dig, andas. Djupa andetag där du ser till att vidga och använda varenda liten del av dina vackra lungor. Djupandning hjälper kroppen att ta sig ur en stressreaktion snabbast möjligast. Djupandning ger dig tid att tänka efter eller bara få chans att tänka.

Ge dig själv möjlighet att fungera: 

Så många gånger vi kör Alfons Åbergs ”ska bara” i vardagen. – Om jag bara fixar det där så kan jag vila sen, eller göra det jag måste för att jag ska fungera. Nej, om du ska fungera bäst för andra så behöver du ge dig själv möjlighet att fungera.

Ta en dag off:

Eller en vecka? Två veckor? Tre dagar? Vad behöver du? Boka av dagarna och planera verkligen att göra saker för dig själv.

Våga sök hjälp: 

Utan att lyfta sjukvårdsdebatten så vill jag poängtera hur viktigt det är att söka hjälp. Det är inte ovanligt att man hör att människor blir ignorerade, struntade i osv. Sök annan hjälp. Privata psykologer? Sjukhus? Annan vårdcentral? Be en vän eller familjemedlem att hjälpa dig att söka vård om du inte hanterar det själv. V Å G A be om hjälp.

Använd känslorna: 

Använd känslorna som river i dig. Musik, måla, skapa, blanda in naturen, känn och låt dem komma ur dig. Visst kan det vara skrämmande och vara obehagligt att inte må bra. Stäng inte in det i dig bara. Stäng inte in dem…

Vad tycker du om dig? 

Om det hade varit någon vän eller familjemedlem som känt som du gör när du mår dåligt. Vad hade du sagt / gjort? Kan du göra det för dig själv? En kärleksfull självkänsla är blad det viktigaste vi kan investera i. Vad ska till för att du ska bli din egen bästa vän?

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras